top of page
POLITICA CONFIDENTIALITATE

         În conformitate cu obligațiile prevăzute în Regulamentul european de confidențialitate UE / 2016/679 (GDPR), vă informăm prin prezenta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate gratuit de dvs. și / sau alți subiecți comunicate către MIDA PRO DESIGN SRL, în special prin:

• navigarea pe pagini web, utilizarea serviciilor online, completarea formularelor din aplicațiile noastre și pe site-urile www.diagram.ro 

• completarea formularelor de hârtie pe care le-am furnizat. Prelucrarea datelor va fi efectuată în conformitate cu reglementările de confidențialitate în vigoare și pe baza principiilor de corectitudine, legalitate și transparență și va fi efectuată în conformitate cu principiile relevanței, exhaustivității și non-excesului.

1. Identitatea și informații despre operatorul de date

MIDA PRO DESIGN SRL 

Număr TVA și cod fiscal RO34336430 

Sediul administrativ și operațional: CHIAJNA, INT. CANALULUI 42 / H.M. BERTHELOT 84, BUCURESTI

telefon 0769501691 

e-mail CONTACT@DIAGRAM.RO

site-ul web corporativ www.DIAGRAM.RO

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate și scopurile prelucrării pentru care sunt destinate datele cu caracter personal și baza legală a acestora

2a. Datele colectate fără a fi nevoie de consimțământul dvs. explicit (conform articolului 6 alineatul (1) litera (b), (c), (f) din GDPR) și în ce scopuri: • Când navigați și utilizați site-ul web al companiei, următoarele informații pot fi colectate și prelucrate în scopul unic al securității și îmbunătățirii serviciului oferit: date referitoare la calea de navigare și tehnologia utilizată de utilizator, date de înregistrare, statistici privind paginile vizualizate și datele publicitare (consultați „Politica de confidențialitate a cookie-urilor”). • datele cu caracter personal furnizate gratuit de dvs. și / sau de alte subiecte comunicate către MIDA PRO DESIGN SRL, în special prin completarea formularelor de pe cererile sau hârtia noastră, cum ar fi: numele și prenumele, adresa de reședință sau de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, codul fiscal, numărul TVA. Scopurile pentru care pot fi utilizate fără consimțământul dvs. sunt următoarele: - să urmărească scopurile legate de obligațiile legilor, reglementărilor sau legislației Uniunii Europene; - să îndeplinească sarcini legate de stabilirea, gestionarea și continuarea relațiilor comerciale și / sau contractuale; - să îndeplinească sarcinile necesare pentru a răspunde cererilor primite de la dvs. și să ofere servicii de asistență și asistență tehnică și comercială; - să urmărească interesele legitime ale companiei sau ale terților.

2b. Cu consimțământul dvs. explicit, specific și gratuit (conform articolului 6, paragraful 1 litera a) și articolului 7 din GDPR) prin formulare dedicate online sau pe hârtie, în următoarele scopuri: • trimiterea buletinelor informative și a anunțurilor promoționale și / sau tehnice; • sarcini de profilare; • anchete de piață - realizate intern sau externalizate - prin e-mail sau operator de telefonie. Orice refuz, deși legitim, de a furniza toate sau o parte din datele de mai sus, poate face dificilă accesarea și utilizarea aplicațiilor noastre web și a serviciilor online și poate compromite buna desfășurare a relației cu noi și, în special, cu privire la datele personale definite ca obligatoriu și indispensabil, poate face imposibilă accesarea și utilizarea aplicațiilor noastre web și a serviciilor online și ne poate face imposibil să oferim operațiuni comerciale normale și furnizarea fără probleme a produselor / serviciilor solicitate. 4. Proceduri de procesare Datele dvs. personale sunt prelucrate cu sau fără utilizarea sistemelor informatice - inclusiv automatizate - și pot consta din următoarele operațiuni: colectare, înregistrare, organizare și stocare, consultare, utilizare, procesare, modificare, selectare, extragere, comparare, interconectare, transmisie , comunicare, diseminare, ștergere, distrugere, blocare și limitare. În desfășurarea operațiunilor de prelucrare, vor fi adoptate întotdeauna toate măsurile de securitate tehnică, informatică, organizatorică și procedurală, astfel încât să se garanteze nivelul minim de protecție a datelor cerut de lege. Procedurile menționate mai sus aplicate pentru prelucrare vor garanta accesul la date numai subiecților specificați la punctul 5.

5. Categorii de destinatari de date cu caracter personal Subiecții sau categoriile de subiecți care pot deveni conștienți de datele cu caracter personal sau care pot primi astfel de date sunt: • Reprezentant legal al operatorului de date, DPO, administrator de sistem și angajați și a încredințat prelucrarea domeniilor: management, administrație și finanțe, domeniu tehnic, producție, logistică, sisteme de informații, calitate, marketing și vânzări. • Procesori de date, de exemplu: persoane juridice ale grupului MIDA PRO DESIGN, consultanți IT, companii IT și software, consultanți și companii de consultanță, profesioniști independenți, lucrători independenți, studii tehnice și de inginerie, agenți și agenții reprezentative, auditori și companii de audit , companii de transport și logistică. • Autorități judiciare sau de supraveghere, administrații, organisme publice (interne și străine), dar numai în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, reglementărilor sau legislației comunitare. Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, dezvăluite, dar numai într-o formă agregată și anonimă și în scopuri statistice. 6. Conservarea și transferul datelor cu caracter personal către țări terțe Datele cu caracter personal sunt gestionate și stocate în cloud și pe servere situate în Uniunea Europeană deținute și / sau la dispoziția controlorului de date și / sau a companiilor terțe, desemnate în mod corespunzător ca procesatori de date.

7. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal Datele vor fi colectate și înregistrate numai în scopurile descrise mai jos și vor fi păstrate pentru o perioadă strict necesară pentru astfel de scopuri și, în orice caz, nu mai mult de douăzeci și patru de luni de la colectarea lor în scopuri de marketing, douăsprezece luni de la colectarea lor în scopuri de profilare și pentru decizii automatizate și la zece ani de la colectarea lor în scopuri administrative sau legale. 8. Drepturi exercitabile În conformitate cu prevederile GDPR, puteți exercita drepturile prevăzute în acesta și în special: 8a. Puteți solicita în orice moment reprezentantului legal al operatorului de date sau responsabilului cu protecția datelor, o copie a datelor dvs. cu caracter personal, informații referitoare la locul unde sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal și o listă actualizată cu datele de identificare ale tuturor operatorilor de date. și administratorii de sistem autorizați să vă proceseze datele. 8b. Ca persoană vizată, puteți oricând să vă retrageți în mod liber consimțământul dat anterior fără nici o taxă și fără a aduce atingere legalității prelucrării efectuate până în prezent și să vă exercitați următoarele drepturi împotriva operatorului de date, astfel cum sunt prevăzute de Regulamentul european de confidențialitate UE / 2016 / 679 privind accesul, rectificarea, ștergerea, restricționarea, obiectarea, portabilitatea și reclamația către garantul de confidențialitate.

bottom of page